European Media Partner

IoT – vare sig du vill eller ej


Att den digitala utvecklingen påverkar oss alla är inget nytt. Ett avgörande steg för att vi alla bättre ska förstå och därmed acceptera en värld där det mesta är uppkopplat är att se bortom tekniken och i stället fokusera på nyttan, menar Jin Moen.

Det går både snabbt och långsamt faktiskt.

Det är egentligen inte så konstigt att man kan bli lite rädd för den digitala utvecklingen. Det går rasande fort, det mesta blir uppkopplat och integriteten kan äventyras. Samtidigt är den digitala världen vi nu ser växa fram, något vi får leva med och med all säkerhet se än mer av fram över.

IoT, eller sakernas internet, är en viktig del av digitaliseringen som just nu har en framträdande roll. Kort och gott kan man säga att det handlar om att saker, människor, maskiner och en rad andra saker bli uppkopplade och ihopkopplade som därmed skapar oanade möjligheter fram över. Och där är det viktig att framhålla möjligheterna.

– Möjligheterna är enorma, men vi måste byta fokus från tekniken till nyttan. Det är där vi är just nu och där finns fortfarande en utmaning. Så länge man stirrar sig blind på tekniken, sensorerna och annat som kan vara obegripligt för den oinsatte kommer det att förbli något lite diffust och skrämmande, förklarar Jin Moen, programchef på den strategiska satsningen IoT Sverige.

På IoT Sverige jobbar man aktivt med att möjliggöra användningen av IoT framför allt i den offentliga sektorn, där finansieringen av specifika projekt utgör en stor del av verksamheten.

– Och vi gör det genom att framhålla den nytta det kan bidra med, inte så mycket kring de tekniska aspekterna utan vad man faktiskt kan åstadkomma med hjälp av IoT, menar Jin Moen och utvecklar:

– Genom att få tillgång till data i realtid kan man snabbt se mönster och trender och ta väl underbyggda beslut, det är där mycket av storheten ligger.

Men att utvecklingen går ruskigt snabbt håller Jin Moen inte riktigt med om:

– Det går både snabbt och långsamt faktiskt. Den tekniska utvecklingen går snabbt, men anammandet av IoT och de möjligheter som skapas går absolut inte snabbt. Framför allt i den offentliga sektorn kan det vara svårt att såväl se som förstå vilka fördelar IoT kan innebära. I stället kan det uppfattas som lite läskigt.

En av orsakerna till försiktigheten är troligen bristande insikt, menar Jin. För många kan IoT i stället förknippas med integritetsproblematik, inte minst kopplat till GDPR och kanske i ännu större utsträckning frågan om huruvida personalen till slut faktiskt blir överflödig.

IoT Sveriges roll blir därför konsulterande, i tillägg till den mer övrigripande rollen som finansieringssamordnare.

– Vi arbetar med innovativa projekt runt om i landet, främst inom den offentliga sektorn där det gäller att dra upp långsiktiga strategier för IoT-satsningar. En stor del av arbetet inbegriper egentligen att dra upp riktlinjer för hur man ska börja. Behoven finns, men det gäller att först och främst förstå vilken nytta detta kan bidra med på lång sikt och hur man sakta men säkert kan bygga vidare utifrån sin IoT-plattform, fortsätter Jin Moen, som menar att man inom IoT-utvecklingen nu är på väg in i en ny fas:

– Tidigare gick vi i sensorskolan, vi pratade sensorer och hur och var dessa kunde användas. Nu handlar det i stället om vad vi kan göra med all data som sensorerna faktisk förser oss med.

Dessutom lägger IoT Sverige, som central aktör, stor vikt vid samordningen av projekt runt om i Sverige.

– Vi satsar på ”copy with pride”, det vill säga att lösningar och användningsområden som utvecklas i en offentlig verksamhet ska kunna användas av en annan. Det finns ingen anledning att var och en ska utveckla egna lösningar. Tillsammans blir vi effektivare, avrundar Jin Moen.

Text: Mats Carlbäck

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor