European Media Partner
Sedan länge har varven försvunnit från Göteborgs älvstränder SAMHÄLLE

Jätteresurs på Göteborgs älvstränder


Sedan länge har varven försvunnit från Göteborgs älvstränder. Kvar i centrala Göteborg lämnades stora tomma ytor med gamla industribyggnader, förorenad mark och uttjänta kajer. För att ta hand om planering och ny användning av dessa områden bildade Göteborgs stad det som sedermera har blivit Älvstranden Utveckling AB.

”Lindholmen har en enorm dynamik och är en stor tillgång för regionen och även för hela Sverige.”

Bolagets uppgift är att förvalta återstående mark och fastigheter för att utveckla området i enlighet med Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt där centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. 25 000 nya bostäder och 50 000 nya arbetsplatser ska byggas i centrala staden.

Vi har talat med bolagets VD Lena Andersson om vad uppgiften är och hur hon ser på Göteborgs fortsatta utbyggnad.
– Staden äger mycket av den mark som bebyggs i dag och en tredjedel av stadens utbyggnad görs i Älvstaden. Vi är ett stadsutvecklingsbolag som arbetar med och genomför planer som kommer att påverka hur centrala Göteborg utvecklas de närmaste 30–40 åren.

För ett par år sedan försvann den sista stora dockan från kajkanten och i dag är det kranarna och industribyggnaderna som påminner om Göteborgsvarvens storhetstid. Lindholmen – ett av flera tidigare varvsområden – används i dag av flera olika verksamheter och här finns ett teknikkluster med fler arbetsplatser än när det byggdes båtar.
– Lindholmen har en enorm dynamik och är en stor tillgång för regionen och även för hela Sverige.

I april 2018 blev det klart att Geely köper en tomt på Lindholmen där de avser att etablera ett nytt europeiskt innovationscenter med plats för upp till 3 500 arbetsplatser. Innovationscentret byggs i etapper där den första delen påbörjades redan under sommaren 2018. Samtidigt pågår ett större detaljplanearbete där stora delar av Geelys satsning ingår, men även en skola och ett nytt färjeläge.


Närmsta granne för innovationscentret blir SVT-huset och i området finns i dag bland annat Chalmers, Lindholmen Science Park och forskningsinstitutet RISE. I närheten ligger även AB Volvo med Campus Lundby.
– Det här visar vilken dragningskraft Göteborg och Lindholmen har. Nu fortsätter arbetet med att foga samman staden, i framtiden kommer centrum att ligga naturligt på bägge sidor av älven, betonar Lena Andersson.

Hon konstaterar att Lindholmen är en attraktiv plats för företagande och innovationsarbete, inte minst inom fordonsindustri och grön teknik. Här ligger stora delar av Älvstranden Utvecklings fastighetsinnehav. I dag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer i området. På Lindholmen byggs nu bland annat Nordens högsta byggnad, Karlatornet och i Lindholmshamnen står flera bostadshus snart klara för inflyttning. Det pågår också planering inför beslut om en linbana över älven. Om den kommer på plats kommer vi än mer knyta ihop staden.
– Det byggs nu 3000 lägenheter på Lindholmen. Det innebär en viktig del i skapandet av en blandstad med bostäder, arbetsplatser och service.

LÄS MER: Så gick Landskrona kommun från botten till toppen

Hur ser du på utvecklingen framöver?
– Det är påtagligt att Göteborg nu växer med innerstadskvalitéer. Men vi har en stor utmaning när den centrala staden ska växa till sin dubbla storlek. Vi vill ju skapa en tät innerstad, samtidigt har vi barriärer i form av vägar, järnvägar och inte minst älven.

Även på södra sidan av älven ska det byggas bostäder, arbetsplatser och bolaget hanterar fyra av de sju områden som ingår i Vision Älvstaden; förutom Lindholmen även Frihamnen på Hisingen, Södra Älvstranden med Skeppsbron och Masthuggskajen samt Gullbergsvass.

En stor konfliktfråga som givit genljud i hela landet är Västlänken, hur berör den er?
– Hur vi hanterar infrastrukturprojekt är en viktig del av den stora strategin för hur Göteborg ska utvecklas och påverkar hela staden. Där är Västlänken en del. Vi planerar för en stad som om 30 år ska vara än mer promenad- och cykelvänlig och vi kommer att behöva mer kollektivtrafik och innovativa mobilitetslösningar.

Lena Andersson menar också att Göteborg bör samarbeta mer med Stockholm och Malmö för att dra nytta av varandras erfarenheter inom samhällsplanering.
– Vi behöver utveckla de nätverken än mer så vi kan dela erfarenheter och höja våra kunskaper tillsammans. Visionen om Älvstaden är ett så omfattande projekt att vi behöver få in perspektiv från staden, omvärlden och forskningen för att bygga en bra stad, säger Lena Andersson.

När staden expanderar är det extra viktigt att bygga för hela Göteborg och se till att klyftorna och segregationen inte blir större. Staden måste hänga ihop, det privata näringslivet ska ges förutsättningar att växa samtidigt som de med lägre inkomster har möjlighet att bo i nyproducerade lägenheter i centrala lägen. Målet är en blandad stad med mötesplatser och verksamheter för alla.
– En av våra uppgifter är att länka samman det offentliga och det privata i våra satsningar. Vi ska göra en stabil utbyggnad oavsett konjunkturer.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor