European Media Partner

Kompetensutvecklingsprojekt för att stötta den viktiga besöksnäringen

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF) för att leda ett treårigt projekt i Småland, på Öland och Gotland som går under namnet ”En värld av möjligheter”. Utifrån branschens och de deltagande företagens behov har HRF tagit fram och erbjudit anställda på hotell- och restaurang kurser i Service och bemötande, Arbetsledning och ledarskap, Specialiserad matlagning för vegetarisk mat, Hur kombinera mat och dryck samt Yrkessvenska för hotellstäd, som i dagens läge nått över flera hundra deltagare. Projektet genomför även valideringar av kockar, servering, konferens och reception för att kunna erbjuda certifieringar till anställda om att de uppfyller kompetensen enligt branschens krav. Det tredje konceptet i projektet är informationsevent och samordningsevent där projektet samarbetar med Visita, regioner, företagsnätverk, andra projekt, destinationer, turistorganisationer med flera. Dessa event har nått flera hundra lokala företag och andra viktiga aktörer i olika städer. Samtidigt är projektet aktivt i befintliga branschråd och är med och initierar nya branschråd för besöksnäringen för att syftet med projektet ska upprätthållas även efter att det tagit slut. Också denna samverkan är nu viktigare än någonsin för att få näringen att blomstra igen. Visita, regionerna Kalmar och Gotland samt LO sitter med i projektets styrgrupp. 

Pim Van Dorpel, Vice ordförande i HRF och ansvarig för projektet, tror det är viktigare nu mer än någonsin när Coronaviruset drabbat besöksnäringen på ett så katastrofalt sätt. Många tidigare anställda står utan anställningar och företag riskerar att gå i konkurs eller bli högt skuldsatta.

– När projektet startade handlade det framförallt om att öka prestigen och attraktiviteten genom att öka utvecklingsmöjligheterna så att anställda skulle trivas och vilja stanna i branschen. Det här skulle också gynna företagen som skulle få mer kompetent personal samt slippa nyrekrytera i samma grad.

Det stora målet med projektet är enligt Pim Van Dorpel detsamma även om branschen behöver anpassa sig efter det rådande världsläget. Samtidigt är det en möjlighet för företagen att permittera sin anställda och utbilda dem i stället.

– På så sätt är de bättre rustade för framtiden och kommer starkare ur den här krisen. Vi menar att detta är viktigare än någonsin. Detta ökar den anställdes anställningsbarhet, yrkesstoltheten och motivation att stanna i branschen samtidigt som den hjälper företaget att utveckla befintlig personal, planera sin kompetensutveckling, kvalitetssäkra och rekrytera, fortsätter Pim Van Dorpel.

En som tagit del av projektet och skickat personal till utbildningar är Stina Porsgaard från Västervik Stadshotell. Tack vare ”En värld av möjligheter” och andra initiativ kunde de kompetensutveckla hela personalstyrkan i fjol.

– För oss har det varit fantastiskt. Det är inte alla i branschen som kan satsa på relevanta utbildningar för hela personalen eller delar av personalgrupperna. Tack vare det här projektet kan man ge utbildning rakt över hela organisationen på ett helt annat sätt än vad man annars har möjlighet att göra. 


Alla ledare på Västervik Stadshotell har gått ledarutbildningen vilket har skapat starkare ledare vilket Stina ser som en styrka för hela arbetsplatsen.

– Vi ser också inom alla yrkesgrupper att det ger en stolthet för det yrket man har och att det bygger en lojalitet gentemot företaget. Vi har också sett att gästnöjdheten har ökat. Det kan vara många faktorer som spelar in men jag är övertygad att kompetensutbildningarna spelar en roll till den positiva feedbacken vi får från våra kunder.


5 fördelar med utbildad personal enligt Stina Porsgaard:

• Man har nöjdare medarbetare.

• Man bygger en lojalitet gentemot arbetsplatsen.

• Man får nöjdare gäster.

• Företaget blir mer lönsamt.

• Man känner stolthet att företaget satsar på en.


www.hrf.net 

0771-57 58 59


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor