European Media Partner

Kraftringen har 100 procent förnybar energi


Om resurserna ska räcka till alla måste vi hitta nya energilösningar och konsumera smartare. Det är med den utgångspunkten som Kraftringen arbetar med energieffektivisering.

Sverige har åtagit sig en lång rad förpliktelser när det handlar om energieffektivisering för att vi på sikt ska uppnå ett hållbart samhälle. 2045 ska Sverige vara helt klimatneutralt.

– Här har både bygg- och fastighetsföretag och energibolag ett gemensamt ansvar för att detta ska bli verklighet, säger Annika Widmark Sjöstedt som arbetar med affärsutveckling på Kraftringen. Här på Kraftringen tycker jag att vi kommit en bit på väg, men mycket arbete återstår.
– I dag använder vi exempelvis förnyelsebara energikällor till 100 procent i vår energiproduktion.

Kraftringen är ett av Sveriges största regionala energibolag. Bolaget ägs gemensamt att de fyra skånska kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby.

Dessutom äger Kraftringen elnät runt om i södra Sverige.
– Vi ser ett stort intresse från både näringsliv och hushåll att ta de här frågorna på allvar. Det handlar om såväl energioptimering och effektivisering som om energistyrning där digitalisering och IoT spelar en viktig roll, fortsätter Annika Widmark Sjöstedt.

– Naturligtvis finns det ett ekonomiskt incitament till förbättringar. Men jag upplever också att det finns en genuin förståelse för att vi alla kan och måste bidra till ett samhälle som är klimatneutralt.

I en av Lunds nya stadsdelar – Brunnshög där 40 000 personer med tiden ska bo och jobba – arbetar Kraftringen med ett unikt projekt, som också är ett gott exempel på överskottsenergi.
– Det handlar om ett lågtempererat fjärrvärmenät där vi tar tillvara den överskottsvärme som genereras av den energiintensiva verksamhet som bedrivs vid forskningsanläggningen MAX IV och om några år även ESS anläggning som just nu byggs bredvid, berättar Annika Widmark Sjöstedt.

– Överskottsenergin kommer att användas för att värma bostäder och andra verksamheter som byggs i området. Värmen kan också användas till att värma upp marken på hållplatser, torg och längs gång- och cykelbanor på vintern så att snöröjning och halka kan undvikas.

– Andra aktörer som producerar överskottsvärme ska också kunna koppla in sig på nätet. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor