European Media Partner

Kungen av Öresund


Daniel Svärd leder spelutvecklingsbolaget Kings södra landfäste i Malmö. Målet är att vara en modern arbetsplats där alla får plats samtidigt som var och en ges mycket ansvar. I en sådan miljö flödar kreativiteten och nya framgångsrika spel skapas.

Vi har fantastiska IT-utbildningar här och en hög IT-användning vilket naturligtvis gynnar vår bransch i hög grad.

Under 2018 har Kings kontor i Malmö vuxit från 75 anställda till över 100.

– Anledningen till ökningen är att vi vill skapa ännu fler upplevelser i våra spel, och eftersom våra spel fortsätter att vara så populära bland spelarna, skapas ständigt nya behov av utveckling av både befintliga och nya spel, förklarar Daniel Svärd.

I Malmö ansvarar de bland annat för Pet Rescue Saga och Blossom Blast Saga som har blivit mer framgångsrika än de vågat drömma om.

– Rescue har sexårsjubileum i år och Blossom firar tre år och de bara fortsätter att öka i popularitet. Det trodde vi definitivt inte när de startade, målsättningen var att de kanske skulle hålla i ett par år. Men uppenbarligen lyckas vi utveckla dem så att de fortsätter att engagera, vilket är fantastiskt kul. För att klara utvecklingen behöver vi ständigt ny kompetens.

Skälen till att King valde att öppna ett kontor i Malmö för snart sju år sedan var flera. Ett av dessa var att deras företagsfilosofi bygger på mycket lokalt ägande, ett annat att de vill hitta den bästa kompetensen som naturligtvis är spridd över landet.

– Men kanske viktigast är att vi har en historia av spelutveckling i Öresundsregionen. Det har utvecklats en regional kultur som gynnar spelskapande, med olika utbildningar, mötesplatser som knyter samman alla som jobbar inom spelbranschen.

Det finns också en kreativ blandning av globala spelstudios och många mindre startups vilket gör att den domänspecifika kompetensen växer och i sin tur lockar nya aktörer till regionen.

– En viktig aktör är The Game Assembly som har en spelutvecklarutbildning i världsklass. Många av de som leder spelskapandet i regionen i dag har gått den utbildningen.

Att det finns en så bred kompetens i kombination med så många potentiella arbetsgivare skapar möjligheter till rotation och karriärutveckling som även lockar medarbetare långväga ifrån.

– Det växer upp organisationer som Game Habitat, med syfte att skapa bästa möjliga miljö för spelutvecklare, vilket bidrar till att regionen utvecklas till en social hub för spelskapare där de även kan umgås utanför jobbet på olika mötesplatser.

Sverige tillhör de ledande spelutvecklarnationerna i världen, något som enligt Daniel Svärd delvis kan förklaras med en kombination av en god sagoberättartradition och IT i världsklass.

– Sverige har alltid varit ett land med både mycket berättande och spel av olika slag. På förskolan aktiveras barn tidigt med spel och lekar tillsammans och när de sedan kommer upp i tonåren övergår det till spel och på dator och i mobil. Vi har ju även många vuxna som är aktiva spelare, vilket är kul.

Han tror också att det faktum att Sverige är ett välmående samhälle där man kan ägna sig åt fritidssysselsättningar i stor skala spelar in, liksom ett stort IT-kunnande.

– Vi har fantastiska IT-utbildningar här och en hög IT-användning vilket naturligtvis gynnar vår bransch i hög grad.

För att skapa ett företagsklimat som främjar kreativitet och utveckling, måste man arbeta aktivt, menar Daniel. Att hålla högt i tak genom att uppmana till diskussion och lyhördhet är viktigt, menar han.

– För oss är det mycket viktigt att alla får möjligheter att nå sin fulla egna potential, om de gör det mår de bra och kommer utveckla bättre spel. Vi skapar också gärna mindre team som jobbar mer nära, det ska märkas om en teammedlem saknas, man ska inte vara en i mängden.

Rekryteringsprocesserna blir viktiga verktyg för att se till att få in så många olika perspektiv och erfarenheter som möjligt då de är övertygade om att det främjar verksamheten på alla nivåer. I Malmö är de cirka 25 nationaliteter i dag och har aktiva nätverk för exempelvis jämställdhet, hbtq-frågor och olika etniska kulturer.

– Vi ser också behovet av att både locka och behålla kvinnor inom teknikyrken och jobbar med olika initiativ som Pink Programming och #addher, och av de vi anställt i år är 40 procent kvinnor.

Han avslutar med att konstatera att skälen till att de jobbar så aktivt med den interna kulturen är att de vet att det leder till bästa möjliga affärsverksamhet och resultat.

– På den moderna arbetsplatsen finns inga gamla hierarkier, utan här jobbar vi alla tillsammans med stort eget ansvar. Alla ska känna att de bidrar med sin pusselbit på det sätt de gör det bäst utifrån sina egna förutsättningar.

Text: Ylva Sjönell

Fakta

Daniel Svärd är sedan 2016 studiochef för Kings blomstrande spelutvecklingsverksamhet i Malmö och Öresundsregionen.

Han är utbildad datatekniker och har innehaft flera ledande positioner inom betting innan han började på King 2013.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor