European Media Partner

Logistiskt nav växer fram i Strängnäs

Strängnäs ligger mitt i expansiva Mälardalen. Det är också ett av huvudskälen till att många företag väljer att etablera sig här när man letar effektiva logistiklösningar.

"Intresset har varit mycket stort och ett 40-tal företag inom lager, logistik, industri och handel har redan etablerat sig här"

Få städer i Sverige ligger så centralt som Strängnäs. Mitt i Mälardalen är det nära till Stockholm, men också till Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Södertälje.

Just närheten och de goda kommunikationerna – både med järnväg och med vägtrafik – har gjort Strängnäs till en av Sveriges hetaste och snabbast växande platser för företag som efterfrågar smarta och effektiva logistiklösningar.

– Det är också något som vi från Strängnäs kommuns sida tillsammans med Kilenkrysset tagit fasta på. För tillfället arbetar vi med utvecklingen av ett helt nytt område, Strängnäs Etableringspark  med inriktning på framför allt lager logistik och industri. Utvecklingen sker tillsammans med det bygg- och fastighetsbolaget Kilenkrysset, säger Jörgen Altin som är exploateringsingenjör.

Strängnäs Etableringspark ligger bara ett stenkast från E 20 och riksväg 55, vilket kortar ledtider och effektiviserar logistiska lösningar. Dagligen passerar närmare 2 500 lastbilar och över 20 000 personbilar förbi området. Till Södertälje hamn är det bara 4,5 mil och till Eskilstuna kombiterminal är det 3,5 mil. Restiden till Stockholms Centralstation är dessutom bara 52 minuter, vilket gör det möjligt att pendla på under en timme, vilket brukar anses vara den tid som människor är beredda att resa till och från arbetet. I närheten ligger också flera flygplatser med inriktning på logistik.

Här finns också 1,7 miljoner kvm planlagd mark till försäljning, omgående. 
– Intresset har varit mycket stort och ett 40-tal företag inom lager, logistik, industri och handel har redan etablerat sig här. Och fler är på gång, berättar Jörgen Altin.

Ett av de företag som valt att satsa på Strängnäs Etableringspark är Aerfast, ett i grunden belgiskt familjeföretag med verksamhet i 13 europeiska länder. Den svenska verksamheten är förlagd till Strängnäs, allt sedan starten 1980.
– Huvudinriktningen för det svenska dotterbolaget är infästningsprodukter – läs spik och skruv – med inriktning mot byggindustrins underleverantörer, säger Ola Eriksson som är företagets försäljnings- och marknadschef.
– Våra kunder finns spridda över hela landet, så för oss är det viktigt att ligga i närheten av goda kommunikationer. Strängnäs är en sådan logistisk knutpunkt med närhet till hela Stockholmsregionen och Mälardalen.
– Samtidigt ligger Strängnäs bra till för distribution till övriga delar av landet. 

I oktober är det tänkt, om allt går enligt planerna, att Aerfasts flytt ska gå till Strängnäs Etableringspark. Den nuvarande anläggningen har man vuxit ur.
– Innan vi fattade ett definitivt beslut att etablera oss där hade vi ett antal alternativ att väja mellan. Men vi kom ganska snabbt fram till att Strängnäs Etableringspark skulle passa våra behov perfekt, berättar Ola Eriksson.
Det som avgjorde var dels läget alldeles intill E 20 med hög tillgänglighet för inkommande gods varav merparten levereras med lastbil, dels att en skräddarsydd lösning presenterades av Kilenkrysset.
– Vi vill koncentrera oss på vår kärnverksamhet. Och den är inte att bygga och förvalta fastighet. Nu får vi en anläggning med kontor och lager om är anpassade helt och hålet för vår verksamhet och som vi kan hyra in oss i under många år framöver, förklarar Ola Eriksson.
– Här finns också goda möjlighet att expandera i framtiden.

Strängnäs Etableringspark är indelat i fyra områden, där ett i första hand är avsett för handel.
– De tre andra områdena är avsedda för lager, logistik och industrier, men också lämpade för kontor. Här finns byggklara tomter att köpa och lokaler att hyra eller så väljer man via Kilenkrysset att kundanpassa en lösning från val av tomt och byggnation till en nyckelfärdig hyr- och förvaltningslösning, förklarar Jörgen Altin.
– Strängnäs Etableringspark kommer att spela en viktig roll för den framtida utvecklingen i Strängnäs. Här kommer det att skapas många nya arbetsplatser, både när befintliga företag expanderar och nya tillkommer. Vi ser ljust på framtiden.
– Den som vill veta mer om vilka möjligheter som finns är naturligtvis välkommen att kontakta mig eller Matilda Pettersson på Kilenkrysset, avslutar Jörgen Altin.

FaktaSträngnäs kommun 
Telefon: 0152-293 03 eller 0152-291 00 (växel) www.separk.se


Kilenkrysset AB 
Telefon: 0707-66 54 19 eller 0152-244 00 (växel)

www.kilenkrysset.se


Strängnäs ligger mitt i expansiva Mälardalen. Det är också ett av huvudskälen till att många företag väljer att etablera sig här när man letar effektiva logistiklösningar.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor