European Media Partner

Med din AI mot framtiden


Genom tiderna har nyfikna ingenjörer utvecklat teknik som gett upphov till allt ifrån tvättmaskiner till smartphones, för att förenkla för människor och förbättra samhället.

Tekniken kommer allt närmare allt fler människor. Våra hem innehåller numera avancerad teknik och i framtiden kan du se om du stängt av plattan och vattna dina blommor på distans. Det enda vi kan säga med säkerhet om framtiden, är att världen inte kommer att se ut som i dag.

Samhällsområden vi tidigare inte förknippat med teknik, som till exempel äldreomsorgen, använder allt mer av den. Möjligheten att kommunicera och utöva tillsyn på distans gör att äldre kan bo hemma längre och känner sig trygga. Tekniska hjälpmedel bistår vid tunga lyft och med planering. Det frigör tid och resurser så att personalen kan lägga mer kraft på den mänskliga interaktionen och skapa ökad trivsel och trygghet. Men teknikens inbrytningar och påverkan på samhället ställer krav på fler att fler utbildningar och yrkeskategorier ges möjlighet att förstå och använda teknik.

Framtidens utbildningar kommer inte bara se annorlunda ut på grund av nya behov, utan även på grund av att undervisningen i sig kommer att förändras med hjälp av den nya teknikens möjligheter. I framtiden kanske vi pluggar sida vid sida med en personlig ”AI” som stöttar med sin datorkraft och artificiella intelligens. Detta kanske känns igen från Marvel-karaktären Tony Stark (alias Iron Man) med sin AI som heter J.A.R.V.I.S. Din AI vet vad du är bra på och mindre bra på. Den kan träna och peppa dig utifrån vad just du behöver. Men hur kan du vara säker på att din AI lär och leder dig rätt?

Ju mer tekniken griper in i människors vardag och ju större samhällspåverkan den har, desto viktigare är det att tekniken tas fram och används på ett ansvarsfullt sätt. När tekniken blir mer digital blir den än mer svåråtkomlig för gemene man. De som förstår och arbetar med tekniken måste kunna förklara den och tillämpa den i goda syften som tjänar människan.

Ingenjörerna bär etiken och därmed också tilliten till tekniken, på sina axlar. Det ställer höga krav på framtidens ingenjörsutbildning. Aspekter som handlar om vilka konsekvenser tekniken kan få behöver alltid tas i beaktande. Detta etiska reflekterande kommer att vara en oumbärlig och större del i framtidens utbildningar och ingenjörers yrkesliv.

Med etik och teknik som ledstjärnor och en vilja att göra samhället bättre och mer hållbart, får vi en utbildning som för oss på rätt väg in i framtiden.

Ulrika Lindstrand

Ordförande, Sveriges Ingenjörer

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor