European Media Partner

Med fokus på partnerskap

För ett företag sprunget ur försvars- och säkerhetskoncernen Saab, är och förblir digitalisering en central del i allt man gör. Teknikkonsulten Combitech, ett fristående bolag i Saab-koncernen, ser nu en viktig roll i att bidra till att sprida digitaliseringen och dess möjligheter till andra branscher och man gör det med ett tydligt framtidstänk med fokus på partnerskap snarare än konsulttjänster.

I dag är man nästan 2 000 medarbetare som framför allt arbetar med högteknologiska innovationer, där mycket handlar om att utveckla digitala, teknologiska ekosystem, och där kunskap och erfarenheter byggs, förvaltas och sprids med Combitech som nav.

Combitechs vice VD Lars Ydreskog förklarar mer:
– Med våra rötter i Saab och inte minst utvecklingen av Gripen E och liknande högteknologiska projekt, har vi genererat en unik kompetens som vi nu vill anpassa till andra branscher och därmed alstra ytterligare kunskap och erfarenhet. Även om svensk industri ligger långt framme så står vi inför något helt nytt och förmodligen ganska omvälvande.

För att allt detta ska bli verklighet är samverkan ett nyckelord och det är den strategin man i Combitech värderar extra högst, inte minst med tanke på att det är stora, komplexa och ofta traditionella industribolag som i första hand är Combitechs kunder.
– Vi står inför vad som populärt brukar kallas ”Industri 4.0”, som egentligen innebär att faktiskt använda och utnyttja digitaliseringen till att ta fram nya produkter och tjänster. Och även om det är ett hett område har vi troligen bara sett början, menar Lars Ydreskog och betonar:
– Det är nu det händer! För till skillnad från tidigt 2000-tal så finns nu faktiskt förutsättningarna på plats vilket gör att vi kommer att få se en synnerligen spännande utveckling framöver.

På Combitech ser man tre tydliga faktorer som gör att vi är redo att ta nästa stora steg i utvecklingen:
– Vi har en mognad i samhället där vi är mer redo att använda och samverka kring de lösningar som nu är genomförbara. Dessutom har teknologin blivit billigare och vi har tillgång till bra och säkra uppkopplingar samtidigt som processorkraften, den som ska processa alla data, också blivit både bättre och billigare. Det räcker med processorn i en PC för att hantera allt det teknologiska i en Gripen E, förklarar Lars Ydreskog.

Den stora utmaningen framöver är och förblir emellertid komplexiteten. Tittar man på industrin, där Combitech nyligen inlett ett omfattande samarbete med Atlas Copco, är det en mängd delar av verksamheten som ska kopplas ihop, något som Lars Ydreskog med förtjusning ser fram emot:
– Det handlar om att bygga digitala och teknologiska ekosystem där alla delarna hänger ihop, hämtar data från varandra och tillsammans styr processen. Det handlar om att skapa system av system där produkterna ingår och där mjukvarorna blir allt viktigare. Det räcker med att titta på fordonsindustrin där mjukvaran, som ska göra dem självkörande, snart är mer betydande än övriga delar av fordonet. 

För ett företag sprunget ur försvars- och säkerhetskoncernen Saab, är och förblir digitalisering en central del i allt man gör. Teknikkonsulten Combitech, ett fristående bolag i Saab-koncernen, ser nu en viktig roll i att bidra till att sprida digitaliseringen och dess möjligheter till andra branscher och man gör det med ett tydligt framtidstänk med fokus på partnerskap snarare än konsulttjänster.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor