European Media Partner
Ingvar Gunnarsson som är VD och grundare av EnerBrokers ENERGI

Medvind för vindkraftbranschen


För bara några år sedan var det kris i vindkraftbranschen. Men nu har vinden bokstavligt talat vänt och det finns ett stort intresse att investera i vinkraft.

Vindkraften har framtiden för sig!

Efter några tuffa år med dålig lönsamhet har det vänt för vindkraftbranschen. Förklaringen är stigande elpriser och ett växande intresse för förnyelsebara energikällor.

Men det finns ytterligare en anledning till det ökade intresset.
– Den tekniska utvecklingen har gått starkt framåt under senare år. Rotorbladens diameter har ökat från 80-90 meter till närmare 140 meter. Samtidigt har höjden på vinkraftverken ökat från 100 meter till 140-160 meter och ju högre upp desto högre medelvind med mindre turbulens.

– Resultatet blir ökad produktion och ökad lönsamhet, säger Ingvar Gunnarsson som är VD och grundare av EnerBrokers.

EnerBrokers gör precis det som namnet antyder – förmedlar vindkraftverk, såväl tillståndsgivna och byggklara som vindkraftparker som tagits i drift. Andra aktörer på marknaden är Eolus och Samkraft.
– Bland våra kunder finns både svenska och utländska intressenter. Det kan vara allt från privata investerare till pensionsfonder, projektörer, statliga och kommunala energibolag eller privata, berättar Ingvar Gunnarsson. Just nu har vi ett särskilt stort intresse från utländska uppdragsgivare och vi letar kontinuerligt efter nya intressanta objekt att förmedla.

– Vi är länken mellan säljare och presumtiva köpare, men också rådgivare.

Att intresset är särskilt högt just nu förklaras med de relativt sett historiskt höga elpriserna. På bara det senaste året har det ökat med runt 25 procent per kilowattimme, från 30 till 40 öre, för el som säljs på ettåriga terminer.
– Till det ska också adderas att spotpriset, det dagsaktuella priset, ofta är betydligt högre. Med den torra sommar som vi haft som fått som resultat att våra vattenmagasin inte är fulla finns det anledning att tro att elpriset kommer att vara fortsatt högt.

– Däremot är det troligt att de elcertifikat, det statliga stödet till förnyelsebara energikällor, kommer att minska räknat på kWh, påpekar Ingvar Gunnarsson.

Bakgrunden till det stora utländska intresset för svensk vindkraft, förutom det rent lönsamhetsmässiga, är att Sverige anses ha ett stabilt politiskt läge och långsiktiga spelregler som gör investeringarna säkra.
– Dessutom har vi fortfarande gott om lämpliga platser för nya vindkraftparker. I många länder på kontinenten, framför allt i Tyskland, börjar man få ont om mark, förklarar Ingvar Gunnarsson.

– Och i takt med att allt fler länder ersätter kol och olja med förnybara energikällor är det min bedömning att intresset kommer att vara fortsatt stort.

– Vindkraften har framtiden för sig!

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor