European Media Partner

Färre chefer pendlar mellan Öresund

Under senare tid syns en trend mot att undvika att bo på ena sidan sundet och jobba på den andra. Tuffare passregler och annat gör att avståndet har ökat både mentalt och tidsmässigt.

Men även om konjunkturen vänder kommer troligen Öresundsregionen att gå fortsatt starkt.

Det märks bland annat vid chefsrekryteringar och ett rekryteringsföretag som Chefspoolen märker hur folk söker nya jobb på den svenska sidan för att komma bort från den dubbla sitsen.
– En annan trend vi ser är att digitaliseringen skapat en brist på ingenjörer och chefer inom IT-området. Det finns bland annat många stora spelbolag i regionen som har stor efterfrågan på denna typ av kompetens. Men IT tillhör inte våra nischer så vi berörs inte så mycket av det, förklarar Sofie von Homeyer, VD på Chefspoolen.

Bristen på IT-konsulter märker troligen andra rekryteringsfirmor som Academic Work mer av.

Man märker även av den generella trenden med ökat fokus på hållbarhetsfrågor av olika slag, som är viktiga för både företagen och de kandidater de jobbar med.
– Inte minst den sociala hållbarheten har blivit viktig för yngre, att de kan stå för företagets värderingar. Och där är även vi själva aktiva, Chefspoolen sponsrar både arbete mot barndiabetes och Kenwild Adventures and Care som jobbar med barnhem och skola i Kenya.


På Chefspoolen har alla rekryterare egen chefserfarenhet vilket gör att de snabbt kan få en förståelse för vad organisationen behöver.
– Det är inte bara kandidatens bakgrund som är viktigt vid en chefsrekrytering utan minst lika viktigt är det sammanhang den ska komma in i. Därför gör vi en mycket ingående kartläggning av det rekryterande företaget i början av processen. Det sker genom djupintervjuer med fyra till åtta personer i ledningen för företaget och på den avdelning chefen ska placeras.

På det sättet får de in allas perspektiv och kan bilda sig en bild av var företaget står och vilka utmaningar man står inför framöver, vilket påverkar rekryteringen.
– Det krävs en helt annan chef för en organisation som just ska inleda en längre förändringsprocess än om organisationen just klarat av en sådan process och det mer handlar om att leda en stabil verksamhet.

Och med den bakgrund de har så är det naturligt att de i princip bara jobbar med chefsrekryteringar och ledarskapsutveckling, för mer generella rekryteringar finns andra aktörer som Bravura.

Utöver intervjuer och tester som kandidaterna får gå igenom är referenstagning en central del av rekryteringsprocessen.
– Vi är mycket envisa i att vi även vill tala med personer som har varit underställda chefskandidaten. Negativa egenskaper eller förbättringsområden är svårt för medchefer eller ledning att se, men anställda har ofta koll på det.

Att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur märker de som rekryterar. Det går trögare att hitta lämpliga kandidater till ett jobb.
– Men även om konjunkturen vänder kommer troligen Öresundsregionen att gå fortsatt starkt. Ett av flera skäl är de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund som snart startar sin verksamhet. De kommer locka många både forskare och andra till regionen och därigenom stärka konkurrenskraften, avslutar Sofie von Homeyer.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor