European Media Partner

Modejätten H&M med hållbara visioner

För storföretaget H&M är hållbarhet i ständigt fokus i strävan om att fortsätta leverera tillgängligt, åtråvärt och överkomligt mode för så många som möjligt. Textilindustrin har satt sina klimatspår och företaget jobbar nu mot högt uppsatta klimatmål för att ta ansvar för hur verksamheten påverkar omvärlden. 

- För att uppfylla behoven för både nuvarande och kommande generationer måste allt vi gör vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Hållbarhet är en kärna i vår verksamhet och leder vägen mot framtida tillväxt. Precis som många industrier idag är modebranschen för beroende av naturresurser. H&M har en vision om att vi ska bli 100 procent cirkulära. Vi har även satt upp ett mål kring att endast använda återvunnet eller annat hållbart material till senast 2030, säger Petra Buchinger, presskontakt på H&M.

 

Genom att ha en cirkulär affärsmodell vill företaget ta steget från en linjär produktionsmodell till en som återanvänder gamla produkter till nya resurser för nytt mode. På kort sikt ska satsningen bidra till att gamla textiler inte hamnar på soptippen och ur det längre perspektivet hoppas man se det förändra både hur mode tillverkas och hur det används. 

 

- Genom att gå mot en cirkulär affärsmodell vill vi ta steget från en linjär produktionsmodell till en som återanvänder gamla produkter till nya resurser för nytt mode. På kort sikt kommer detta att bidra till att gamla textilier inte hamnar på sopberg. På lång sikt kan det förändra både hur mode tillverkas och hur det används. På så vis minskas förbrukningen av naturresurser, samtidigt som vi underlättar för mer hållbara produktionsmetoder för våra kläder. Tills vi kan nå en helt cirkulär framtid så är det viktigt för oss att använda mer hållbara material i största möjliga utsträckning, därav vårt målbild om att vi 2030 endast ska använda återvunna eller andra hållbara material, säger Petra Buchinger. 

 

Ett av dessa material är lyocell som är en fiber som tillverkas av cellulosa. Det positiva med lyocell är att det är ett förnybart material som tillverkas genom metoder som kräver minimal, eller ingen vattenbesprutning. På så sätt blir det ett mer hållbart material än till exempel bomull. 

 

- Vi använder framförallt TENCEL-märkta lyocellfibrer som utvinns från en hållbar träindustri och som är producerar i ett miljömässigt ansvarstagande och sluten kretsloppsprocess som förvandlar trämassa till cellulosafibrer.

 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor