European Media Partner
Theodoros Foukakis, docent i onkologi vid Karolinska institutet. LIFE SCIENCE

Ny forskning för att individanpassa cancerbehandlingar


Diagnosen trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är både svårbehandlad och aggressiv. Det beror dels på att cancerformen kan vara resistent för cellgifter redan innan behandlingen ges, visar ny forskning.

Precis som för många andra cancerformer utgör cellgifter hörnstenen i behandlingen vid TNBC, så väl före, som under och efter operationen och vid spridd sjukdom.

En studie av forskare på Karolinska Institutet och University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, har tagit fram fynd som är viktiga för att kunna ge bättre och mer individualanpassad behandling av bröstcancer i framtiden. Studien som är publicerad i tidskriften Cell, visar att den aggressiva formen av bröstcancer kan vara resistent mot cellgifter redan innan behandlingen har påbörjats.

Theodoros Foukakis är docent i onkologi vid Karolinska institutet och har medverkat i studien:
– Det är en intressant fråga som vi belyste med studien. Resistensen har med tumörcellernas egenskaper att göra. Det är någonting vi ser inom biologin i stort, så kallat naturligt urval som gäller även tumörer. När man behandlar en tumör med cellgifter, finns det en risk att vissa cancerceller överlever. Det är dessa cancerceller som riskerar att ta livet av patienterna, därför behöver vi hitta en lösning, säger han.

Cancerformen drabbar årligen cirka 1000 personer i Sverige och av dem är majoriteten yngre kvinnor. Det utgör 15 procent av alla bröstcancerfall och till skillnad från annan bröstcancer går den här formen inte att bota med hjälp av anti-hormonell behandling. I stället krävs en behandling med cytostatika, någonting som vissa tumörer utvecklar en motståndskraft till. Detta kan liknas med när kroppen tar emot ett vaccin och blir resistent.

Trots att det finns cellgifter som visar effekt mot TNBC, är resistensen mot behandlingen ett återkommande och vanligt problem. Det kan i vissa fall leda till återfall eller att sjukdomen fortskrider. Under många år har forskare varit bekanta med att tumörcellerna utvecklar en motståndskraft mot cytostatika och på så vis kan överleva trots behandling. Däremot har de inte förstått varför resistensutvecklingen uppkommer, trots att de har försökt förebygga det. Frågan har alltså varit hur tumörcellerna bär sig åt, och där finns det två möjliga vägar till resistens.

Antingen är tumörcellerna känsliga mot cytostatika från början och utvecklar en resistens under behandlingen, när det sker förändringar i tumörcellernas arvsmassa och mutationer. I annat fall är tumörcellerna resistenta redan från början. Det betyder att de i sådana fall överlever cytostatikabehandlingen och i stället växer och blir fler.

I studien analyserade forskarna tumörvävnad från 20 patienter med TNBC, som har behandlats med cellgifter för operation. Vävnaden samlades in före behandlingsstarten, vid operationen och även efter två behandlingsomgångar för att kunna utgöra skillnader.

Forskarna undersökte arvsmassan (DNA) och genuttrycket (RNA) av samtliga gener i de enskilda tumörcellerna, genom en så kallad encells-sekvensering för att kunna fastställa cellernas egenskaper och släktskap.
– Vi har påbörjat ett antal kliniska studier som genomförs på patienter på Karolinska institutet och ofta jämför en traditionell behandling med en ny experimentell behandling. Med hjälp av blod eller tumörvävnad gör vi molekylära analyser som kan hjälpa oss att förutsäga vilken behandling som passar vilka patienter, säger Theodoros Foukakis.

Studien visar att resistensen mot cellgifter vid TNBC är komplext och omfattar både ett urval av resistenta kloner som hittas i tumören redan från början, men även en omprogrammering av deras genuttryck som gör det möjligt för dem att överleva.
Resultatet lägger grund för att kunna identifiera behandlingsresistenta tumörkloner och på så vis individanpassa behandlingen hos patienter som får en dålig effekt av cellgifter. 

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor