European Media Partner
Hållbarhet är den största utmaningen som förpackningsindustrin står inför. Hur kan förpackningsindustrin, politiker och konsumenter bidra till en hållbar utveckling, ifrågasäter Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge. INDUSTRI

Nya affärsmodeller och mer samarbete i framtidens förpackningsindustri


Det finns saker att göra och förpackningsindustrin behöver utvecklas och samarbeta i större utsträckning för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål nr 12, hållbar konsumtion och produktion.

Vi har en hållbar produktion och konsumtion, jämför med dagens resursanvändning i Sverige som motsvarar resurser för fyra planeter. Material är en valuta och det finns marknadsplatser för säljare och köpare av återvunnet material.

Hållbarhet är den största utmaningen som förpackningsindustrin står inför. Finns det tillräckligt med kunskap, kravställning och faktabaserad information för att fatta beslut som har tre vinnare - planeten, företagen och samhället? Hur kan förpackningsindustrin, politiker och konsumenter bidra till en hållbar utveckling?


Förpackningsindustrin kan satsa på affärsutveckling och utveckla nya affärsmodeller som har tre vinnare – planeten, samhället och företaget.

• Öka samarbetet i förpackningsvärdekedjan och hitta nya samarbetsparters i andra industrier (inkl. startups)

• Identifiera restflöden av material, utveckla nya förpackningsmaterial och maskiner.

• Designa för återvinning (återvinningsbar ska vara lika med återvinning).


Politiker kan ta långsiktiga och globalt ansvarsfulla beslut baserade på fakta.

• Anpassa lagar som gynnar en cirkulär ekonomi.

• Införa incitament för företag och konsumenter att göra rätt.

• Ställ krav i offentliga upphandlingar genom att främja hållbara leveranskedjor och säkerställa företags efterlevnad av hållbarhetskrav.


Konsumenter kan tänka innan ett köp görs – behövs det verkligen och tänk på produkters livslängd.

• Köp endast den mat som behövs och ät upp den.

• Sopsortera alla använda förpackningar.


Framtidsvision och affärsmodeller med tre vinnare: planeten, samhället och företaget.

Vi har en hållbar produktion och konsumtion, jämför med dagens resursanvändning i Sverige som motsvarar resurser för fyra planeter. Material är en valuta och det finns marknadsplatser för säljare och köpare av återvunnet material.


Förpackningar har under senaste två åren blivit ett omtalat ämne i media. Ofta visas bilder på plastpåsar i havet och engångsartiklar på stränder. Sällan nämns att förpackningen sparar mer än den kostar både ekonomiskt och miljömässigt, eller att förpackningen skyddar produkter, till exempel livsmedel, från att bli kontaminerat och den reducerar matsvinnet. Ett ökat fokus på förpackningar innebär ibland att beslut fattas lite väl snabbt (till exempel skatten på plastpåsar).
    Affärsutveckling och att kunna se möjligheter, så som oidentifierade restflöden av material som inte har något värde i dag, men som kan få ett värde genom att bli förpackningsmaterial i framtiden, blir ännu viktigare i en snabbt förändrande värld.

Tillsammans gör vi skillnad.


Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge

Dela artikeln

Journalist

Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor