European Media Partner

Rätt rekrytering inom motorbranschen

Inom motorbranschen brottas man sedan många år tillbaka med brist på kompetens. Autorekrytering är specialiserade på rekrytering och bemanning i motorbranschen och ser att en del av lösningen ligger i ett öppnare synsätt och nytänkande kring kandidater.

Vi vill se en större öppenhet för att ta in kandidater från andra branscher.

 Autorekrytering har lång erfarenhet av att hitta rätt kandidater till sina kunder i motorbranschen. Kultur, god stämning och familjär känsla präglar bolaget: 
– Det är ett roligt och omtänksamt bolag att jobba i och oerhört korta beslutsvägar. Vi tar hand om våra konsulter och det finns många exempel på personer som fick sitt första jobb i motorbranschen via oss som i dag sitter på högre chefsposter och i stället beställer rekryteringar och inhyrningar från oss, berättar VD Sofia Greijer. 


Autorekrytering är helt nischade i motorbranschen och har varit det sedan starten 2005. Alla kunder finns i motorbranschen men den kompetens man tillhandahåller behöver inte alltid vara till 100 procent kopplad till fordon, utan kan vara en rekrytering av en HR-chef eller PR-ansvarig. 
– När bolaget grundades var det främst fokus på eftermarknaden, medan det i dag är fördelat med lika stor del på försäljningssidan. Vi har också många kunder i leverantörsledet som hittar till oss tack vare vår starka position hos återförsäljarna och generalagenterna. Det är just i leverantörsledet vi ser att vi har en stor möjlighet till tillväxt och vi satsar bland annat på att öka vår leveranskapacitet på tjänster med högre teknisk kompetens, såsom ingenjörer.


Ovan ser ni ett gäng glada medarbetare på Autorekrytering


Motorbranschen har ett mycket större behov av kompetens än vad det finns kandidater, främst på den tekniska sidan. Många av företagen som vänder sig till Autorekrytering har först en tanke om att man vill tillsätta en position med någon som redan besitter exakt den kompetensen och erfarenheten, i stället för att leta bredare för att hitta möjligheterna. Genom ett konsultativt bemötande försöker Autorekrytering vara kundens bollplank och föra in nya tankar och idéer om hur man kan tänka för att hitta rätt person. Man arbetar hela tiden för att få in nya kompetenta personer i motorbranschen.
– Vårt råd är att vidga vyerna lite. Vi är experter inom motorbranschen och det är där vi har vårt specifika nätverk, men vi försöker hela tiden expandera det och få in nytt blod. Vi är duktiga på att hitta andra branscher som kan fungera som alternativa rekryteringsbaser och på att se vilka kompetenser som är överförbara mellan branscherna. Utmaningen är att hitta möjligheterna och få med kunderna på vårt tankesätt. 

Autorekryterings senaste satsning är Autoexecutive, där man fokuserar på rekrytering av ledare och specialister och ser till att ta vara på de profiler på hög nivå som ingår i nätverket. Parallellt jobbar man också för att få in fler kvinnliga ledare i branschen och att sträcka ut handen till de kvinnor som redan finns i branschen, för att få dem att söka mer kvalificerade tjänster. 
– Vi försöker vara moderna och nytänkande i en traditionell värld. För att motverka det underskott på personal som finns i motorbranschen välkomnar vi ett mindre traditionellt och mer flexibelt synsätt på de kompetenser som eftersöks. Vi vill se en större öppenhet för att ta in kandidater från andra branscher och hoppas att våra kunder vågar utnyttja Autorekryterings kompetens och erfarenhet i rekryteringsfrågor, avslutar Sofia.

Fakta

Läs mer:

http://www.autorekrytering.se/tjansteomraden/autoexecutive/

http://www.autorekrytering.se/tjansteomraden/office/

http://www.autorekrytering.se/tjansteomraden/rekrytering/

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor