European Media Partner

Så ska kvinnor lockas till teknikbranschen

Det ska vara lika självklart för kvinnor som för män att välja karriärer inom teknikområden. Samtidigt behöver samhället utnyttja all tillgänglig kompetens för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

”Svensk industri har en av de lägsta andelarna kvinnor i Europa, bara i Nederländerna 
och Storbritannien är procenttalen lägre.”

Det är några av de målsättningar som vägleder organisationen Teknikkvinnor, som startades 2017.

– Inkludering och jämställdhet är helt igenom affärskritiska frågor som blir avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd, förklarar Maria Norberg, VD och medgrundare till Teknikkvinnor.

Insikten om betydelsen av att öka jämställdheten ökar starkt och med den viljan att skapa förändring. Statistiken talar även sitt tydliga språk och visar att Sverige inte är det jämställda land vi ofta tror.
– Av 600 000 anställda inom den svenska tillverkningsindustrin är 23 procent kvinnor. Inom verkstadsindustrin, som står för cirka hälften av dessa anställda, är andelen ännu lägre – cirka 20 procent. Svensk industri har en av de lägsta andelarna kvinnor i Europa, bara i Nederländerna och Storbritannien är procenttalen lägre.

Teknikkvinnor startade som en Facebookgrupp hösten 2017 som en följd av att Maria Paavola, den andra medgrundaren, hade varit på ett event med bara kvinnor som arbetade med teknik och tyckt det var otroligt spännande och gav mycket energi.
– Hon startade då Facebookgruppen Teknikkvinnor och hoppades att hon skulle kunna samla några intresserade teknikkvinnor som kunde dela erfarenheter. Efter fem dagar hade gruppen 5000 deltagare och det växte explosionsartat. Jag var en av de första som gick med och efter kontakter med Maria Paavola grundade vi gemensamt organisationen Teknikkvinnor för att bygga nätverk även utanför Facebook.

I dag samlas över 27 000 Teknikkvinnor i gruppen och medlemmarna jobbar med teknik på något sätt, pluggar teknik, eller vill göra det.
– Vi har en väldigt hög aktivitet i gruppen, 90 procent av deltagarna är aktiva varje månad. När vi frågade hur de skulle vilja utveckla nätverkandet kom det fram att många skulle vilja ha även fysisk mötesplatser.

Vi har därför ambassadörer som skapar fysiska nätverksträffar i olika delar av Sverige. De har även utvecklat en verksamhet där de erbjuder företag och organisationer hjälp med att öka inkludering och jämställdhet på deras arbetsplatser. Kopplat till verksamheten organiserar de seminarier och utbildningar, främst för chefer, på temat hur man kan skapa mer jämställda arbetsplatser.
– Den insikt vi vill förmedla är att det inte krävs speciellt mycket för att starta en förändringsprocess. Det viktigaste är att vilja och våga ta första steget, att bestämma sig för att börja agera på ett nytt sätt.  

Många företagsledningar tror att det är näst intill omöjligt att förändra sådant ”som sitter i väggarna”, men det går alltid att skapa nya normer som är mer inkluderande, bara man vågar prova.
– Svårigheten är i stället att veta var man ska börja, och det är bland annat det vi kan hjälpa till med.

I takt med att Teknikkvinnor utvecklat verksamheten har även nya behov av nätverk identifierats.
– I dag har vi även startat Teknikkvinnor Chef och Teknikkvinnor Jobb. I de olika grupperna delas erfarenheter mellan kvinnor på olika arbetsplatser och mellan generationer. 

Exempelvis ber många yngre, som antingen vill börja studera någon teknikutbildning eller ta nästa steg i sin karriär, om råd och information från mer erfarna.

Gemensamma krafter skapar förändring. Maria Norberg framhåller att även om deras nätverk är för kvinnor så är det inte kvinnorna som ensamma ska bära ansvaret för en förbättrad inkludering och jämställdhet.
– Vi måste få med både kvinnor och män på förändringståget, annars händer ingenting. 

Vi ser med stor glädje att många av de som kontaktar oss är manliga chefer som vill förändra de arbetsplatser de är på och undrar hur vi kan hjälpa till.

I dag är Teknikkvinnors målgrupp åldrarna 18 till 65, men de vill även bidra till ett ökat teknikintresse i lägre åldrar.
– Vi vill få fler unga tjejer att förstå hur kul det är att jobba med teknik, många har en felaktig uppfattning om vad det innebär. Jag talade vid ett tillfälle på en skola och efteråt kom några flickor fram och frågade förvånat om man alltså fick vara kreativ som ingenjör, något jag försäkrade är en av de grundläggande egenskaperna hos ingenjörer. Det är trist att många fortfarande ser ingenjörsyrket som väldigt fyrkantigt och mest lämpat för teoretiska ”nördar”.

Men Teknikkvinnor har inte själva resurser att jobba med den åldersgruppen utan satsar mer på att hitta samarbetspartners som gör det.
– Två exempel jag verkligen skulle lyfta fram som gör ett fantastiskt jobb med att öka inkludering och jämställdhet är IVA:s två projekt Tekniksprånget och Jobbsprånget.

Tekniksprånget är ett praktikprogram för unga med syftet att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Jobbsprånget är ett motsvarande program för nyanlända.
– Bägge programmen tar in hälften kvinnor respektive män, och när dessa unga ser hur spännande ingenjörsyrket är, sprider de den entusiasmen bland sina vänner exempelvis via sociala medier vilket ger en stor spridningseffekt. De visar på samma fenomen som är basen för våra nätverk, att det är deltagarna själva som är kärnan i förändringen genom sitt nätverkande med omgivningen, avslutar Maria Norberg.

Text:

Ylva

Sjönell
Så ska kvinnor lockas till teknikbranschen

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor