European Media Partner

Smarta städer kräver smarta och modiga människor 


Vad är en smart stad? På den frågan finns det säkert lika många svar som det finns människor. När jag tänker på smarta städer är det samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer krav som måste mötas på nya och smarta sätt. Ett av de globala målen i Agenda 2030 handlar just om hållbara städer och samhällen och ger oss en gemensam målbild att sträva mot. För att nå dit måste vi använda alla tillgängliga medel och ta tillvara ny kunskap och goda idéer.

Jag tror att vi med hjälp av innovativa och inkluderande dialogformer i kombination med AI och automatisering, digitalisering och nya produktionsmetoder tillsammans kan skapa och bygga ett samhälle där alla får plats och trivs, och där mobiliteten är inbyggd från början. När vi bygger i framtiden dominerar de smarta materialen, spillet minimeras och energieffektivisering och livscykelperspektiv är självklarheter. Driften av bostäder och lokaler är effektiv, digitaliserad och varje byggnad är såväl konsument som procement, alltså producerar lika mycket eller mer än den konsumerar.

Digitaliseringen och användandet av sensorer, big data, uppkopplade system och smarta styrsystem ger oss redan idag nya möjligheter att skapa smarta städer med smarta lösningar som effektiviserar, spar resurser och inspirerar till nya beteenden. Här ska vi ta tillvara redan gjorda erfarenheter, bygga vidare på det som är bra och lära oss av det som blev mindre lyckat. Genom testbäddar kan vi skaffa oss ny kunskap innan vi inför ny teknik och system i skarp användning.

Det finns naturligtvis många hinder på vägen. Ett av dem är att vi måste vara snabba och långsiktiga – samtidigt. Inte helt lätt och då krävs det att vi människor precis som städerna är smarta. Och inte bara smarta utan även modiga då all förändring kräver mod och vi nu står inför stor förändring av samhällsbyggandet. 

Dela artikeln

Journalist

Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggande

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor