European Media Partner

Socialdemokraternas förslag: Skärpta språkkrav för nyanlända

Socialdemokraterna går till val på att skärpa språkkraven för nyanlända ytterligare. 

Förslaget handlar om att det kommunala försörjningsstödet ska dras om bidragstagande nysvenskar inte lär sig svenska, detta för att klara sig på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Socialdemokraterna handlar det om en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Arbetsmarknadsminister kommenterar förslaget i Svenska Dagbladet:
– Vi har skärpt kravet vad gäller det statliga stödet, nu vill vi också att man skärper det som kommunerna har ansvar för, försörjningsstödet. 

Hon fortsätter:
– Jag vill säkerställa att också de personer som går på försörjningsstöd ska ta samma ansvar för att göra sig anställningsbara. 

Läs också: Liberalerna: Inför euro senast 2022!


Liknande förslag ligger ute hos andra partier i det politiska landskapet. Till exempel går Moderaterna längre, genom att föreslå att uppehållstillståndet ska kunna dras in i fall man inte lär sig svenska. 

Enligt Svenska Dagbladet kan Socialdemokraternas förslag ses som en flirt med invandringskritiska väljare lagom till riksdagsvalet i september.

Det håller inte Ylva Johansson med om:
– Jag vill få människor i arbete, genom att ge människor möjlighet, men också att man som individ har ansvar. Då är språket viktigt! 


Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor