European Media Partner

Stora mörkertal för livsmedelsbedrägerier 


Livsmedelsverket granskar ett hundratal fall av bedrägerier kopplade till mat årligen men mörkertalen är stora. “Var uppmärksam på om något verkar för billigt”, menar statsinspektör Louise Nyholm.

Livsmedelsbedrägerier orsakar stora skador i Sverige varje år och det sker när en företagare bryter mot livsmedelslagstiftningen. Det kan handla om allt från felmärkta livsmedel till att produkter innehåller något som är hälsofarligt. Det bakomliggande syftet hos företagaren är allt som oftast att tjäna pengar. Livsmedelsverket är den förvaltningsmyndighet som samordnar livsmedelskontrollen på nationell nivå och statsinspektören Louise Nyholm berättar att mörkertalen är stora.

– Vi har de senaste åren vetskap om ungefär 100 stycken fall av livsmedelsbedrägerier varje år och det är både smått och stort. Men vi vet att mörkertalet är jättestort, det mesta får vi inte reda på och det är naturligtvis allvarligt.

Livsmedelsverkets roll vid bedrägerier är att säkerställa att olagliga livsmedel tas bort från marknaden och att de inte går att köpa för varken konsumenten eller andra företag. De ger också stöd och råd till kontrollmyndigheter, samt hjälper till att göra inspektioner. Utöver det så har de skyldighet att anmäla för att polis och åklagare ska kunna ta ärendena vidare.

– Oftast rör det sig om ett ganska omfattande förarbete innan man gör en eventuell inspektion och vi jobbar hela tiden med olika utredningar, säger Louise Nyholm.

För att livsmedelsproducenter inte ska bli drabbade finns det flera saker att tänka på. Dels att vara väldigt noga med vem man handlar med och dels att vara uppmärksam på om något verkar för billigt. Därtill ska man utföra de livsmedelskontroller som går att göra inom ramen för den egna verksamheten.

– Det är ytterst viktigt att man hör av sig till oss myndigheter när man misstänker eller känner till saker om andra företag. Det kan vara i Sverige men även utomlands och man får vara anonym, säger Louise Nyholm.

Hon berättar att Livsmedelsverket samarbetar internationellt i flera olika projekt, ett av dem är EU-kommissionens nätverk Food Fraud Network.

– Eftersom EU:s livsmedelsmarknad är gemensam är det också jättebra att vi gör gemensamma insatser, säger Louise Nyholm.

Ytterligare ett samarbete heter OPSON där Interpol och Europol samverkar med EU:s medlemsländer och en rad andra aktörer för att identifiera och ta bort olagliga livsmedel från marknaden.

Bedrägerierna som når Livsmedelsverket varierar i utförande och ett exempel som de har sett flera fall av rör offentliga upphandlingar. Lagstiftningen kring upphandlingar är mycket tydlig, men trots det tar en del företagare till olaga medel för att vinna marknadsandelar.

– Den som kan ge ett lägsta pris i anbudsförhandlingen vinner hela affären. Och kan man då lägga sig flera kronor under alla andra och gör det genom att inte följa lagstiftningen så blir det verkligen ett slag mot resten av marknaden. Därför är det viktigt att vara misstänksam om något verkar vara för billigt, säger Louise Nyholm.

Text: Emma D Markovic

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor