European Media Partner

Stort intresse för skogen i Norrland


Den svenska skogsindustrin är en framgång, men vad beror det på? Vi har pratat med Anette Waara från Sveaskog om skogens betydelse för norra Sverige.

Ju mer vi vet om våra skogar, desto bättre kan vi sköta om dem

I Sverige finns det gott om skog, det är en sak som är säkert. Cirka 70 procent av landet består av skogsmarker. Här finns djupa dalar, näringsrik jord och gröna skogar som gör Sverige till världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror, till ett värde av 125 miljarder kronor. Dessutom sysselsatte skogsnäringen 100 000 personer i Sverige år 2016. Skogsindustrin har med andra ord en stor betydelse för landet, och särskilt den norra delen som är den skogsrikaste.
– Men det är inte skogen i sig som skapar välfärd, säger Anette Waara som är övergripande ansvarig för statligt ägda Sveaskog, grundat 1999, i norra Sverige. Den svenska framgångssagan beror framför allt på hur vi har brukat skogen.

Genom att plantera, röja, gallra och skörda skogen blir det ständigt nya volymer att avverka. I Sverige finns det i dag dubbelt så mycket skog som det fanns på 1920-talet. Genom en hållbar skötsel skapar landet en export från skogsindustrin som i dag består till främsta delen av virke, massa och fiberprodukter. Detta tar till slut tar formen av produkter som exempelvis hus, möbler, mjölkpaket och tidningar.
– Skogsindustrin skapar inte bara produkter och är viktig för exporten; den ger också en levande landsbygd, berättar Anette Waara. Verksamheterna finns där skogen finns - i glesbygden. För att vi ska kunna fortsätta ha en hållbar industri krävs det att det finns människor som stannar kvar här för att bruka skogen när fler och fler flyttar in till städerna. Detta skapar fler jobb och pengar in i landet och landsbygden, vilket är bra för utvecklingen av den här regionen.

En hållbar skogsindustri är viktigt för aktörerna inblandande men även för kunderna och slutanvändarna. Det handlar om en förnybar produkt och för att fortsätta utveckla skogsbruket gäller det att bruka skogen effektivt så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bevaras och förstärks - både nu och för framtida generationer. Detta innebär en utvecklingsprocess som är baserad på vetenskap, erfarenheter och ökad kunskap.
– Ju mer vi vet om våra skogar, desto bättre kan vi sköta om dem, förklarar Anette Waara. Det gäller att utveckla våra arbetssätt och tekniken vi använder för att matcha de mot våra leveranser och kundernas behov när det gäller kvalitets- och produktkrav men även tid. Samtidigt värnar vi om skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft.

Norra Sverige är i dag relativt välmående och intresset för skogen är stort på olika sätt, vilket skapar begränsningar i skogsbrukandet. Risken finns att det blir alltmer detaljreglerat. Men Anette Waara ser ändå ljust på framtiden för skogsindustrin.
– Den högteknologiska utvecklingen i kombination med effektivt arbete, det vill säga att plantera, röja och avverka skogen, är det som burit frukt och gjort att Sverige ligger i framkanten. Sveaskog har också ett väldigt starkt varumärke globalt och nu gäller det att vi fortsätter bruka skogen på det här sättet och även gör forsknings- och teknikinvesteringar i skogsbruket, avslutar Anette Waara.

Fakta

Faktaruta

Den svenska skogen ägs till 50 procent av privata ägare och till 50 procent av skogsbolag, kommuner och stift inom kyrkan. Sveaskog är landets största skogsbolag med 14 procent av den produktiva skogsmarken. De säljer främst trä till sågverk och pappers- och massabruk samt biobränsle till värme- och kraftvärmeverk.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Wijkström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor