European Media Partner
Undantag underlättar för pensionärer SENIOR

Undantag underlättar för pensionärer 


Hypotekspension gör det möjligt för pensionärer att frigöra kapital bundet i bostaden. Genom ett undantag omfattas inte lånet av amorteringskraven.

På ett sätt kan man säga att det är kundernas egna pengar som de plockar ut.

Allt fler pensionärer får vända på slantarna för att vardagen ska gå ihop. Det blir allt svårare att hitta utrymme för större utgifter, särskilt med en låg pension. Samtidigt är det många som äger en bostad med låg eller obefintlig belåningsgrad som kan ha ökat i värde under den tid man har ägt den. Det kan således finnas kapital – men det är bundet i bostaden. Hypotekspension är ett speciallån som tar sikte på att hjälpa pensionärer som är just i den situationen och hos Svensk Hypotekspension har man märkt ett kraftigt ökande intresse för erbjudandet.
– Det är en möjlighet för människor som har ett övervärde i sin bostad att få loss pengarna i form av ett lån, så att de kan ha glädje av förmögenheten som de har inlåst i väggarna. Det här är inte något unikt för Sverige, vår förebild var England där man har arbetat så mycket länge. Vi har hållit på i 14 år och under det sista halvåret har vi börjat märka att väldigt många pensionärer vet om att möjligheten finns. Nära 12 000 personer har fått ett ordentligt kapitaltillskott genom Hypotekspension sedan starten 2005, berättar Nils Ingvarsson, marknadschef på Svensk Hypotekspension.

Nils berättar att deras kunder använder pengarna till många olika syften: renovering, resor eller att hjälpa barn eller barnbarn ekonomiskt. Tidigare har många pensionärer varit tveksamma till att ta ett lån för att finansiera konsumtion, men den inställningen börjar förändras enligt Nils.
– På ett sätt kan man säga att det är kundernas egna pengar som de plockar ut. Det är så kunderna ser det också. De har amorterat i hela sitt liv, betalat av sina skulder och sedan har de haft glädjen att bostaden har gått upp i värde. Det här är ju pengar som de själva har tjänat ihop som de förverkligar och får ut på ett konto i stället, säger Nils.

Till skillnad från ett vanligt bostadslån betalar man ingen ränta under tiden som lånet löper och tack vare det undantaget från de nya amorteringskraven, inte heller någon amortering. Med dagens amorteringskrav är det svårt för någon med låg pension att få ett vanligt lån, eftersom man kommer ha svårt att klara kreditprövningen.
– Den här speciella typen av lån, som enligt lagstiftningen kallas för kapitalfrigöringskredit, skiljer sig från vanliga bolån på flera sätt. Man betalar inte räntan förrän lånet löses och man slipper alla amorteringar. Dessutom är det så att det här lånet är livslångt, man får alltså ha det under så lång eller kort tid man vill. De flesta har det tills de flyttar eller tills de går bort, avslutar Nils. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor