European Media Partner
VALSPECIAL: Vad tycker Liberalerna? SAMHÄLLE

VALSPECIAL: Vad tycker Liberalerna?

Skolorna måste fungera och alla elever ska få lära sig vad de behöver. Integrationen ska förbättras för att minska klyftorna i samhället. Det är Liberalernas viktigaste frågor inför riksdagsvalet. 

Liberalerna vill förbättra skolorna och elevernas möjligheter att utvecklas som individer. Det behövs fler skickliga pedagoger och mer lärarledd undervisning och lektionstimmar. Skolan ska vara tio år för alla, och den som behöver mer tid ska få det. 

Klassrummen ska vara en plats som uppmuntrar till lärande. Tidigt stöd till elever som behöver hjälp, fler speciallärare och små undervisningsgrupper för dem som behöver extra stöd är viktigt, menar Liberalerna. Dessutom ska alla klassrum vara mobilfria.

Vad tycker Centerpartiet? 

Liberalerna tycker att invandringen har gjort Sverige bättre, smartare och rikare genom tiderna. Men dagens problem med utanförskap, arbetslöshet och otrygghet i förorter och utsatta områden måste lösas. 

Språket är en viktig nyckel in i samhället, menar Liberalerna. Därför går man till val på tydligare krav för att lära sig svenska snabbt. Inträdesjobb med lägre trösklar ska göra det lättare att hitta första jobbet. 

Partiet går till val på att samma fri- och rättigheter ska gälla för alla – både män och kvinnor. Hedersförtryck ska bekämpas genom ökad kunskap, tydligare lagstiftning strängare straff. 

Sveriges förorter måste bli tryggare, tycker Liberalerna. Fler poliser och trygghetsvakter, tidiga sociala insatser och intensivt arbete mot gängkriminalitet ska förhindra uppkomsten våldsbejakande extremism och kriminalitet. 


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor