European Media Partner
Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län KOMMUNER OCH REGIONER

Variationen tilltalar landshövdingen


Kompetensförsörjning och utbyggnaden Ostlänken är två avgörande frågor för framtiden, enligt Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

Vi ska bidra till att föra samman olika aktörer och intressenter

Som nytillträdd landshövding har Carl Fredrik Graf ett brett ansvar som täcker de flesta politiska områden. I rollen som ansvarig för Länsstyrelsen handlar det om att genomföra de nationella mål som beslutas av regering och riksdag inom en rad olika områden till exempel naturvård, miljöskydd, lantbruk, kulturvård och social hållbarhet. Östergötland är ett mångfacetterat län, påpekar Carl Fredrik, både till yta och aktivitet. Förutom de geografiska variationerna finns även ett rikt kulturliv.
– Det är skärgård, det är skogsområden, det är slätten och sedan har vi ju Vättern på den västra kanten. Östergötland är ju också ett väldigt rikt kulturlän, med flera fasta ensembler på musiksidan och en på teatersidan, menar Carl Fredrik. Sedan finns det ju viktiga delar av svensk historia, utifrån ett kulturminnesperspektiv, här i Östergötland.

– Riktar man blicken mot näringslivet är det lika mångfacetterat som geografin. Stora och högteknologiska industrier finns representerade, precis som moderna företag inom jordbruk och skogsbruk. Dessutom finns det många mindre företag som också utvecklar högteknologiska lösningar. Industrin har en viktig del i ekonomin i Östergötland, någonting som ibland glöms bort. Därför krävs också initiativ för att lyfta fram värdet och möjligheterna som finns inom industrin bland annat för att locka talanger till industrin.

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för den nytillträdda landshövdingen. Han menar att företagen efterfrågar mer utvecklade kompetenser än tidigare och det kräver också ett flexibelt utbildningssystem med vidareutbildning i olika former.
– Jag tycker inte industrin lyfts fram tillräckligt i den allmänna samhällsdebatten, säger Carl Fredrik. Man kan ju säga att värdet som produceras i den industrin vi har, den har ju väldigt högt värde även om antalet medarbetare är färre än det var för 25 år sedan. En sak som min företrädare tog initiativ till är någonting som kallas Industridagen som vi genomför här i Östergötland vartannat år. Det är ett tillfälle att lyfta både industrins betydelse men också betydelsen av kompetensförsörjning. Den manifestationen för industrins betydelse och kraftsamlingen som ett sådant tillfälle skapar tror jag är viktig för att skicka ut signaler runtom i länet, för att säkerställa att alla jobbar kring de här frågorna. Det är avgörande att vi kan kompetensförsörja vår industri på ett relevant sätt.

Uppdraget som landshövding handlar också om att föra länets talan gentemot både regering och riksdag och landshövdingen har en bred initiativrätt att uppmärksamma regeringen kring länets behov. Då krävs att man har örat mot marken för att fånga upp signaler från olika delar av samhället. Carl Fredrik berättar om några av de frågor man jobbar med:
– En av våra viktigast frågor nu och framåt är utbyggnaden av Ostlänken utifrån de planerna som finns, och att myndigheterna får resurser för att kunna fullfölja de här planerna. Om människor kan pendla mellan arbete och bostad i ett större område, då tror jag vi kan säkerställa kompetensförsörjningen på ett bra sätt. Det är ett konkret område som berör Östergötland. Under åren 2018-2019 har Länsstyrelsen ett fokus på Agenda 2030, civilt försvar och digitalisering. Det är viktiga frågor som berör många olika delar av samhället och där Länsstyrelsen har en viktig roll för att samordna, öka kunskap och driva på. Integration, mänskliga rättigheter och arbetet mot hedersrelaterat våld är exempel frågor som vi arbetar mycket med.

Som ansvarig för de cirka 300 medarbetarna som arbetar på Länsstyrelsen krävs både initiativförmåga och ledarskap för att driva utvecklingen i den önskade riktningen. Carl Fredriks bakgrund som utbildad officer samt erfarenheten som riksdagsledamot och ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad, menar han har gett en god grund för det kommande arbetet.
– Det har ju gett mig en förståelse för både statlig och kommunal styrning. Att leda en kommun är ju verkligen att leda en relativt komplex organisation. Jag känner redan efter de första dagarna här, både i kontakt med kommunala företrädare och inom länsstyrelsen, att den erfarenheten har jag glädje av. Länsstyrelsen, vi är ändå en fristående myndighet, vi ska bidra till att föra samman olika aktörer och intressenter. Där tror jag att vi har särskilt bra förutsättningar. Det behöver inte alltid vara att det sker på ett visst sätt utan man kan forma samarbeten utefter behov som krävs i varje given tidpunkt. Det är ju så att vi som är chefer och ledare har stort ansvar för att leda utvecklingen, ta initiativ och hitta nya vägar och framförallt kanske att hitta nya kontakter. Ledarskap är ju mycket att kunna kommunicera, motivera och inspirera medarbetare, och kanske en omgivning.

Carl Fredrik återkommer till beskrivningen av Östergötland som mångfacetterat län med många möjligheter. Det finns ett gott samarbete mellan både offentliga organisationer och privata företag, något som Carl Fredrik menar skapar goda förutsättningar för framtiden.
– Länet som sådant har en sådan mångfald, så det känns som att vi har väldigt goda förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Carl Fredrik. Vi har ju visionen ”Ett livskraftigt Östergötland” och det är det som vi på olika sätt ska bidra till. Det jag har upplevt hittills i Östergötland, det är ju ändå att det finns en framtidstro och en stark känsla för att industri och det offentliga jobbar tillsammans för en bra utveckling. 

Fakta

Namn: Carl Fredrik Graf

Gör: Nyligen tillträdd landshövding för Östergötlands län för perioden september 2018 - juli 2024.

Tidigare erfarenhet: Utbildad officer, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna 1991-2002, kommunstyrelsens ordförande 2006-2018 i Halmstad.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor