European Media Partner
Omkring 90% av alla dödsfall som orsakas av cancer beror på metastaser. Annons

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel

Behovet av läkemedel som motverkar metastaser är mycket stort.

”Metastaser är den främsta orsaken till att patienter avlider i cancer,” professor Tommy Andersson, CSO och en av grundarna av WntResearch.


Var tredje människa i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av cancer. Trots att modern cancerbehandling blivit effektiv på att bekämpa tumörer och rädda liv så saknas idag effektiv behandling för att motverka metastasering, det vill säga spridning av tumörceller till andra organ i kroppen. Metastasering anses vid solida tumörer vara orsak till omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.


Avsaknaden av läkemedel som motverkar metastasering, är drivkraften bakom WntResearch. De terapier som idag finns lanserade är kostsamma och i huvudsak inriktade på patienter med återkommande tumörer. Dessa terapier har också biverkningar. Med läkemedelskandidaten Foxy-5 riktar WntResearch in sig på att förhindra att dessa sekundära tumörer uppkommer överhuvudtaget och WntResearch är unikt med denna inriktning på cancerbehandling.

WntResearch har under 2018 framgångsrikt optimerat designen för en fas 2-studie med Foxy-5 och med inledandet av studien har nu bolaget klivit in på marknaden som ett fas 2-bolag. Fas 2-studien bedöms kunna generera indikativa resultat redan under Q2 2020 och den öppna studiedesignen tillåter löpande analys och utvärdering av behandlingsresultaten. Målet med studien är att kunna påvisa att Foxy-5 påverkar metastasering och återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer.

Indikationer på effekt skulle innebära en signifikant milstolpe för Bolaget inom indikationen tjocktarmscancer och ge underlag för utvecklingen av Foxy-5 i andra indikationer, såsom bröstcancer och prostatacancer. Sådana indikationer ger även WntResearch en stärkt plattform för att diskutera samarbeten med läkemedelsbolag, dels för vidareutveckling inom indikationen tjocktarmscancer och dels för andra cancerindikationer. Bolaget ser även möjligheter att söka ytterligare strategisk finansiering för att genomföra kliniska program för dessa indikationer i egen regi. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market.


För mer information se: www.wntresearch.com    Fakta

Omkring 90% av alla dödsfall som orsakas av cancer beror på metastaser

Okontrollerad spridning av cancerceller, så kallad metastasering, är livshotande och förekommer vid alla former av cancer. Proteinet WNT5A har visat sig spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att sprida sig. Man har nämligen visat att cancerceller med höga nivåer av WNT5A är mindre rörliga och därmed också mindre benägna att orsaka metastaser.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor